Sözlükte "hidrolik" ne demek?

1. Suyla ilgili.
2. Su ya da başka bir sıvı basıncıyla işleyen (makine, cendere vb.).
3. Suların akışına uygulanan yasaları, suyun dağıtılması sırasında ortaya çıkan sorunları inceleyen bilim ve teknikhidrolik

Hidrolik kelimesinin ingilizcesi

adj. hydraulic
n. hydraulics
Köken: Fransızca